Doručenie a platba

Internetový obchod eHODINKY.SK doručuje zásielky prostredníctvom nasledujúcich spoločností:
Slovenská pošta - zásielky posielané prostredníctvom Slovenskej pošty sú doručované ako cenina 1. triedy. Doručenie trvá maximálne 1-2 pracovné dni od odoslania. Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty je zdarma.
Kuriérska spoločnosť UPS - zásielky sú doručené na nasledujúci pracovný deň (platí pre tovar s označením "NA SKLADE" a pri objednávkach prijatých do 16:00.). Doručenie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti UPS je 1,50 EUR s DPH.

Spôsoby platby pre internetový obchod eHODINKY.SK:
Na dobierku - kupujúci platí za tovar pri prevzatí
Bankový prevod - na e-mail zadaný v objednávke zašleme zákazníkovi údaje k bankovému prevodu. Po pripísaní celkovej ceny objednávky tovar odosielame na adresu zákazníka.
Internet banking Tatrabanka - po potvrdení objednávky ste automaticky presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu banky. Po prihlásení vykonáte platbu. V prípade, že platba bola akceptovaná, prebehne okamžite.
Platobnou kartou - po potvrdení objednávky ste automaticky presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu banky, kde zadáte požadované údaje z Vašej platobnej/kreditnej karty. Po akceptácii platby dostaneme informáciu o akceptácii okamžite a celková cena objednávky sa považuje za uhradenú.


1. V príde, že tovar je označený symbolom "NA SKLADE" tak dodanie je v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy 1-2 pracovné dni od odoslania (v prípade, že objednávka bola prijatá v pracovný deň do 16:00, tovar odosielame v ten istý deň). V prípade, že tovar nie je označený symbolom "NA SKLADE" tak dodanie je väčšinou 3-5 pracovných dní. V prípade dlhšej dodacej doby zákazníka kontaktujeme pre potvrdenie termínu dodania.

2. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci  je len ilustračné. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti o ± 1% z uvedenej hodnoty.

3. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu môže kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok doručiť záznam predávajúcemu a uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou,  všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci. 

4. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v dohodnutej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.